اصول پایه وب

افزایش رونق کسب وکار با وبسایت : در این مقاله ما سعی داریم تا ارتباط وبسایت با افزایش رونق کسب و کار را مورد بررسی قرار دهیم.همانطور که داشتن تلفن همراه و آدرس ایمیل یکی از ملزومات زندگی و داشتن یک کسب وکار است ، امروزه با پیشرفت تکنولوژی و به روز شدن امکانات ایجاد یک وبسایت که بتواند به افزایش رونق کسب وکار ما کمک...

ادامه مطلب

آیا لازم است وب سایت داشته باشیم؟ خب، قبل از این که به این سوال پاسخ بدهم، اجازه بدهید چند سوال مشابه بپرسم: آیا لازم است تلفن ثابت داشته باشیم؟ تلفن همراه چطور؟ آیا لازم است فکس داشته باشیم؟ آیا لازم است آدرس ایمیل داشته باشیم؟ آیا می توانیم اینترنت نداشته باشیم؟ زمانی داشتن تلفن ثابت برای همه مقدور نبود، اما به سرعت همگانی شد. زمانی داشتن تلفن همراه فقط...

ادامه مطلب